Plánovanie je kľúčom
k realizácii Vašich snov.

Každý človek má svoje ciele, sny, túžby, ktoré tvoria zmysel jeho života. Ľudské ciele, sny môžu byť rôzne tak, ako sme rozdielni ľudia. Odlišná môže byť aj cesta, ako svoje túžby napĺňať. Nie všetky sny je možné realizovať okamžite, a preto je dôležité myslieť, ako ich v budúcnosti uskutočniť. K ich realizácii je potrebné plánovať svoje financie, a hľadať tak spôsob ich efektívneho naplnenia.

  1. Správa portfólia založená na aktívnom riadení rizika
  2. Ochrana kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov
  3. Diverzifikácia portfólia
  4. Sofistikovaný výber investičných nástrojov
  5. Stabilizácia prostredníctvom investičných nástrojov s fixným výnosom
  6. Variabilita a flexibilita

viac

Ponuka produktov pravidelného investovania Konto života PLUS bola pre nových klientov ukončená ku dňu 31.3.2013.

Upozornenie

Design Cyril & Metoděj s.r.o.