Kontakt

Administrátorom programu pravidelného investovania Konto života PLUS je spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. Licencia obchodníka s cennými papiermi umožňuje spoločnosti poskytovať investičné služby podľa zákona o cenných papieroch a je platná na území Slovenska a v krajinách EÚ, v ktorých sa spoločnosť notifikovala podľa osobitných právnych predpisov. Cornhill Management, o.c.p., a.s. poskytuje služby portfólio manažmentu, nákupu, predaja a správy cenných papierov, distribuuje fondy WIOF na Slovensku, poskytuje služby celosvetovej fondovej platformy a komplexný servis pre klientov a distribučné spoločnosti.

Administrátor programu:
Cornhill Management, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava

E-mail: kontozivotaplus@1cornhill.com
Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44

www.cornhillmanagement.eu


© 2009 Cornhill Management
Design Cyril & Metoděj s.r.o.