Kontakt

Administrátorom programu pravidelného investovania Konto života PLUS je spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. Licencia obchodníka s cennými papiermi umožňuje spoločnosti poskytovať investičné služby podľa zákona o cenných papieroch a je platná na území Slovenska a v krajinách EÚ, v ktorých sa spoločnosť notifikovala podľa osobitných právnych predpisov. International Investment Platform, o.c.p., a.s. poskytuje služby portfólio manažmentu, nákupu, predaja a správy cenných papierov, poskytuje služby celosvetovej fondovej platformy a komplexný servis pre klientov a distribučné spoločnosti.

Cornhill Management S.A.
20A rue des Trois Cantons
L-8354 Garnich
Grand Duchy of Luxembourg

E-mail: kontozivotaplus@1cornhill.com
Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44


© 2009 Cornhill Management
Design Cyril & Metoděj s.r.o.